Clocky, Tocky - Historia powstawania Uciekającego Budzika
Regulamin zakupów

Sklep internetowy uciekajace-budziki.pl, dostępny pod adresem www.uciekajace-budziki.pl oraz: www.clocky-ticky-tocky.pl, prowadzony jest przez firmę Kusha, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 175976.

Biuro handlowe firmy znajduje się w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 14.

Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: PL5241088708, Regon: 011686606.


Regulamin zakupów obowiązujący od 25 grudnia 2014

1. Sklep internetowy clocky-ticky-tocky.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony http://www.clocky-ticky-tocky.pl.

2. Składając zamówienie w sklepie clocky-ticky-tocky.pl zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 Klient wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej wiadomości o charakterze handlowym oraz przetwarzanie ich przez firmę Kusha na zasadach określonych przepisami Ustawy.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie clocky-ticky-tocky.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty Clocky i Tocky są produktem opatentowanym przez firmę Nanda Home Inc, której przedstawicielem w Polsce jest firma Kusha.

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych clocky-ticky-tocky.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

6. Do każdego sprzedanego towaru zostaje dołączona „Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy” oraz „Regulamin zakupów”, zawierający informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta”

7. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub pocztowych. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

8. Możliwe są następujące formy płatności:

Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.

Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana.

Karta płatnicza - za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.pl.

Gotówką - przy odbiorze osobistym w biurze handlowym firmy

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, uciekajace-budziki.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

9. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Jeżeli przy towarze nie ma informacji na temat terminu dostępności, oznacza to że towar jest dostępny w magazynie i będzie wysyłany niezwłocznie po uregulowaniu należności. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

 • W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
 • Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 1-2 dni (priorytet) 3-5 dni (standard), do Paczkomatu InPost w ciągu 2-3 dni, firmą kurierską - następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Kusha nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej wynikające z przyczyn od nich niezależnych.
 • Możliwy jest także osobisty odbiór zamówienia, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu +48 22 44 805 22, pod adresem siedziby firmy: w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 14

11. Produkty posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Towar posiadający gwarancję importera należy dostarczyć na własny koszt na adres serwisu importera: Kusha, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.

12. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT) oraz gwarancja z pieczątką sprzedawcy i datą sprzedaży.

13. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

14. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na własny koszt na adres Magazyn Kusha, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, z dopiskiem SERWIS - Uciekające Budziki.

15. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

16. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni, w wyjątkowych przypadkach termin może zostać wydłużony o ponad 14 dni jeżeli sprawa wymaga specjalistycznej ekspertyzy ze strony producenta, w każdym przypadku termin gwarancji zostanie wydłużony o czas jaki produkt spędził w serwisie. Jeżeli w ciągu 14 dni od wydania ekspertyzy sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

17. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

18. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta”, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Kusha, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa ZWROT TOWARU. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na które sklep ma zwrócić zapłatę. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Sklep  zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Sklep nie ponosi kosztu odesłania towaru przez Klienta, w związku z korzystaniem z prawa odstąpienia od umowy.

19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38  Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

20. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu clocky-ticky-tocky.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

22. Zespół serwisu internetowego uciekajace-budziki.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta, a także różnice w kolorach w stosunku do opisu i zdjęcia produktu. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

23. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie clocky-ticky-tocky.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 


Regulamin zakupów obowiązujący do 24 grudnia 2014

 • Sklep internetowy clocky-ticky-tocky.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony http://www.clocky-ticky-tocky.pl.
 • Składając zamówienie w sklepie clocky-ticky-tocky.pl zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 Klient wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej wiadomości o charakterze handlowym oraz przetwarzanie ich przez firmę Kusha na zasadach określonych przepisami Ustawy.
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie clocky-ticky-tocky.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty Clocky i Tocky są produktem opatentowanym przez firmę Nanda Home Inc, której przedstawicielem w Polsce jest firma Kusha.
 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych clocky-ticky-tocky.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub pocztowych. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.
 • Możliwe są następujące formy płatności:
 • Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.
 • Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana.
 • Karta płatnicza - za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.pl.
 • Gotówką - przy odbiorze osobistym w biurze handlowym firmy
 • Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.
 • W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, uciekajace-budziki.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.
 • Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Jeżeli przy towarze nie ma informacji na temat terminu dostępności, oznacza to że towar jest dostępny w magazynie i będzie wysyłany niezwłocznie po uregulowaniu należności. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
 • Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
 • W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
 • Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 1-2 dni (priorytet) 3-5 dni (standard), do Paczkomatu InPost w ciągu 2-3 dni, firmą kurierską - następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Kusha nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej wynikające z przyczyn od nich niezależnych.
 • Możliwy jest także osobisty odbiór zamówienia, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu +48 22 44 805 22, pod adresem siedziby firmy: w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 14
 • Produkty posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Towar posiadający gwarancję importera należy dostarczyć na własny koszt na adres serwisu importera: Kusha, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT) oraz gwarancja z pieczątką sprzedawcy i datą sprzedaży
 • Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na własny koszt na adres Magazyn Kusha, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, z dopiskiem SERWIS - Uciekające Budziki.
 • Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 • Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni, w wyjątkowych przypadkach termin może zostać wydłużony o ponad 14 dni jeżeli sprawa wymaga specjalistycznej ekspertyzy ze strony producenta, w każdym przypadku termin gwarancji zostanie wydłużony o czas jaki produkt spędził w serwisie. Jeżeli w ciągu 14 dni od wydania ekspertyzy sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
 • Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Kusha, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa ZWROT TOWARU. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na które sklep ma zwrócić zapłatę. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 • Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu clocky-ticky-tocky.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 • Zespół serwisu internetowego uciekajace-budziki.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta, a także różnice w kolorach w stosunku do opisu i zdjęcia produktu. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie clocky-ticky-tocky.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

 • Regulamin Newslettera.
  1. Wydawcą "Uciekające Budziki Newsletter" jest sklep internetowy clocky-ticky-tocky.pl. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 14
  2. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Uciekające-Budziki.pl. w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem
  3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.uciekajace-budziki.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
  4. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej uciekajace-budziki.pl lub clocky-ticky.tocky.pl: • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter, • potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru kategorii w formularzu zamówienia.
  5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  6. Każdy Newsletter zawiera: • informację o nadawcy, • wypełnione pole temat, określające treść przesyłki, • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów.
  7. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości i wysłaniu informacji zwrotnej o rezygnacji
  8. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.