Clocky, Tocky - Historia powstawania Uciekającego Budzika
Polityka Prywatności

Korzystając z witryny uciekające-budziki.pl, akceptujecie Państwo zasady naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z zapisami poniżej, proszę o nie korzystanie z serwisu uciekające-budziki.pl.

W trakcie korzystania z witryny uciekające-budziki.pl zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych osobowych takich jak w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e mail, które będą niezbędne do wypełnienia formularza zamówienia.

Wszelkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby sklepu internetowego uciekające-budziki.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Serwis internetowy uciekające-budziki.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail osobom, których uzyskał dane kontaktowe i które zaakceptowały tym samym Politykę Prywatności.

E-mailing może zawierać zarówno informacje, bezpośrednio dotyczące działalności sklepu internetowego uciekające-budziki.pl (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia). Może też zawierać treść przygotowaną przez naszych Partnerów biznesowych.

Użytkownik sklepu internetowego uciekające-budziki.pl, który przekazał na rzecz niniejszego sklepu, utwory audiowizualne, oświadcza, że  posiada  uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach serwisu uciekające-budziki.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;    
Użytkownik ponadto zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właścicieli witryny uciekające-budziki.pl odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni sklep uciekające-budziki.pl od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce sklepu internetowego uciekające-budziki.pl lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym na rzecz sklepu internetowego uciekające-budziki.pl, na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez niniejszy sklep wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

Serwis internetowy uciekające-budziki.pl nie ponosi odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie, ewentualnie pojawiające się w naszym serwisie.

Sklep internetowy uciekające-budziki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika, korzystającego z naszego sklepu, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.